انتخاب بسته

بسته‌های قیمت‌گذاری

اگر فقط به قیمت‌گذاری ملک نیاز دارید، یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید.
قیمت‌گذاری غیرحضوری
۲۰٫۰۰۰ تومان
دقت قیمت‌گذاری
تا ۹۰ درصد
کارشناسی
انجام نمی‌شود
قیمت‌گذاری حضوری
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
دقت قیمت‌گذاری
۹۹ درصد
کارشناسی
حقوقی

بسته‌های کارشناسی

اگر علاوه بر قیمت‌گذاری، به کارشناسی فنی یا حقوقی ملک هم نیاز دارید، یکی از بسته‌های زیر را انتخاب کنید.
کارشناسی غیرحضوری
۳۰۰٫۰۰۰ تومان
دقت قیمت‌گذاری
تا ۹۵ درصد
کارشناسی
حقوقی
کارشناسی حضوری
۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
دقت قیمت‌گذاری
۹۹ درصد
کارشناسی
حقوقی و فنی

هدیه افزایش بازدید آگهی

اگر فروشنده هستید، با خرید هر یک از بسته‌های هدیه‌دار، از نمایش بهتر آگهی روی الوملک و دیوار بهره‌مند شوید.
برچسب کارشناسی‌شده
روی آگهی دیوار
divar badge
نمایش در لیست خانه‌های
کارشناسی‌شده الوملک
inspection sample
انتخاب ملک برای کارشناسی